Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
Summa Equity

Årsrapport for Summa Equity

I årsrapporten vi har utformet for Summa Equity, forteller selskapet om hvordan de håndterer og tilpasser seg endringene i verden, samtidig som de presenterer tall- og bærekraftsresultater for alle 25 selskap i porteføljen.

Om prosjektet
Byrå: Good Morning Naug
Kunde: Summa Equity
År: 2023
Trykk: ETN Grafisk

Rapporten har en oversiktlig oppbygning gjennom en fargepalett som deler inn hvert kapittel. Den lekne illustrasjonsstilen fungerer også som visuelle brudd, og gjør et ellers tungt tema lettere og mer tilgjengelig.

Se også hvordan vi laget den digitale årsrapporten.

Vi er ekstremt fornøyd med hjelpen vi fikk fra Good Morning Naug i prosessen med å utforme og utvikle det visuelle uttrykket av porteføljerapporten vår. Teamet i GMN har en dyp forståelse for vårt brand, noe som gjenspeiles i deres kreative og innovative designløsninger. I tillegg er folka bak utrolig hyggelige å jobbe med. Vi er veldig stolte av resultatet, og gleder oss til å begynne arbeidet med neste års rapport sammen med Good Morning Naug!

— Helene Varming, Brand & Communication Associate