Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
BMW

BMW Infinite Joy

Matoma fronter bærekrafts-kampanje for BMW.

Om prosjektet
Byrå: Good Morning Naug
Kunde: BMW
År: 2022
Musikk: Matoma
Fotograf: Thomas Qvale
Filmproduksjon: Tinagent
Etterarbeid: Tinagent
Mediebyrå: iProspect

Bilindustriens fotavtrykk handler om mye mer enn null-utslippsbiler. Det bilene slipper ut når de er på veien er bare en del av bildet, for det handler også om hvordan bilene produseres og hva som skjer med dem når deres levetid er over. BMW er ledende i bilbransjen på bruk av fornybar kraft i produksjonen og resirkulering av materialer. Det er noe BMW-ambassadør Matoma har stor sans for og som han gjerne deler med andre i en nordisk kampanje. Her fremstår ulike ambassadører i hvert land med sine egne tanker om bærekraft. Matoma er alltid opptatt av hvilket fotavtrykk han har som artist, og han gjør noe med det!

Video thumbnail
Video thumbnail