Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
Brann- og redningsetaten Oslo kommune

Branntips.no

Branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Om prosjektet
År: 2019

Brannvesen rundt om i Norge er avhengige av informasjon og tips fra publikum for å drive målrettet brannforebyggende arbeid. I 2018 økte antallet bekymringsmeldinger om brannfarlige forhold fra publikum, politiet og egne mannskaper. De fleste bekymringsmeldingene omhandlet mangelfulle rømningsveier og ulovlige boforhold.

I Norge drives over 200 brannvesen av landets 428 kommuner. Tidligere har alle brannvesen hatt egne måter å motta bekymringsmeldinger gjennom ulike kommunale nettsider. For publikum kan det ha vært utfordrende å melde ifra på riktig måte, til riktig brannvesen, i riktig kommune.

– Vi har de siste årene mottatt bekymringsmeldinger via forskjellige kanaler. I tillegg vet vi at brannvesen rundt om i Norge mottar bekymringsmeldinger på ulike måter og i varierende grad. Derfor ønsket vi å lage et enkelt og lavterskel verktøy for innsending av bekymringsmeldinger som kunne benyttes av alle i hele landet, uten at oppholdssted var av betydning, sier Lise Juhl Aalberg, Prosjektleder for Branntips fra Brann- og redningsetaten i Oslo kommune.

En ny nasjonal nettside

Derfor har vi nå, sammen med Oslo brann- og redningsetat, designet og utviklet Branntips.no på vegne av brannvesen i Norge. Gjennom denne nye nasjonale nettsiden har publikum nå ett sted å melde fra om bekymringsfulle forhold, uavhengig av hvor og hva branntipset gjelder. Nettsiden er bygget med Craft CMS. I tillegg til nettsiden bistod Good Morning Naug med visuell profil, logo og materiell til lansering.

– Vi har som mål at nettsiden over tid vil etablere seg som hovedkanalen for bekymringsmeldinger inn til alle brannvesen i Norge.

— Lise Juhl Aalberg, Prosjektleder for Branntips fra Brann- og redningsetaten i Oslo kommune.

Ser du en blokkert rømningsvei, brannvarslingsanlegg som er koblet fra eller begrenset fremkommelighet i gatene, kan du nå enkelt melde ifra til riktig brannvesen. Ved å fylle ut et enkelt skjema som forklarer bekymringen, legge ved kontaktinformasjon og bilder om ønskelig, kan ditt branntips være med på at vi unngår branner og potensielt redder liv.

Relaterte artikler

Relaterte jobber

Foreningen Familieskolen

Appen som styrker parforholdet

App / Digital tjeneste
Continue reading
Husleietvistutvalget

Husleieloven gjort enkelt

Hvordan få folk til å lese husleieavtalen?
Continue reading
Norad

Save Tropical House

Kan vi redde regnskogen med musikk?
Continue reading