Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
Fana Sparebank

Fana Sparebank profil

Etter å ha meislet ut en ny merkevarestrategi for Fana Sparebank, ble det klart for ledelsen at det var en mismatch mellom designplattformen deres og merkevaren. Dette fikk vi muligheten til å gjøre noe med.

Om prosjektet
Byrå: Good Morning Naug
Kunde: Fana Sparebank
År: 2020
Design: Profil, 3d og web design
Foto: Christin Eide

Banken ønsket seg ikke noen omfattende endringer og ville beholde den distinkte oransje fargen.

Resultatet ble justeringer som underbygget banken som varmere, nærere og med menneskene i fokus. I tillegg tror vi det ble lettere for de fleste å gjenkjenne logoen som varden på Fanafjellet, noe som understreker den lokale tilhørigheten.Selv om hovedfargen ble beholdt, definerte vi en fullstendig palett og vi utviklet et ikonprogram som skulle gjøre det enklere å navigere og samtidig skape litt varme på hjemmesider og annet materiell.

Når det kom til fotobriefen, var det ikke tilstrekkelig å si, som i så mange designbeskrivelser, at vi skulle bruke «ekte mennesker». Vi sa at vi måtte bruke bankens egne kunder - aller helst med historier om hvordan banken har hjulpet dem. Og slik ble det. Med en utlysning via bankens egne flater, fikk vi se hvor sterk posisjon banken har hos kundene sine.

Etter arbeidet med profilen gikk vi direkte i gang med å lage UX og nytt design til nettsiden.

Showcase ny identitet

Video thumbnail

Logo animasjon