Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
Husleietvistutvalget

Husleieloven gjort enkelt

Hvis flere hadde leste husleieloven, ville svært mange konflikter vært unngått. Men husleieloven er laaaaang og kjeeeeeedelig. Så da gjorde vi noe med det. Helt enkelt.

Om prosjektet
Byrå: Good Morning Naug
Kunde: Husleietvistutvalget
Prosjekt: Nettside
År: 2016

Husleietvistutvalget HTU bistår både utleiere og leietakere i tvistesaker, men de har også som oppgave å bidra preventivt.

Utleie av bolig fører dessverre ofte til konflikter, og mange av disse konfliktene kunne vært unngått dersom partene hadde kjent husleieloven bedre. Men husleieloven er tung og vanskelig lesning. HTU ønsket seg derfor en enkel og forståelig nettside som kunne ta for seg de viktigste årsakene til at konflikter oppstår.

Besøk nettsiden her

Vi valgte å bruke humor som et grep for å skape en litt mer spennende side om et tørt tema. Nettsiden tar deg gjennom de fem fasene i et leieforhold der vi også har animert en rekke illustrasjoner for å forsterke idéene. Leken typografi forsterker opplevelsen for brukeren som vi tror vi bruke mer tid her, enn på en vanlig informasjonsportal.

Kanskje har vi bidratt til litt færre konflikter også. Skål for det.

Flere jobber

Summa Equity

Digital årsrapport for Summa Equity

Nettside / Digital årsrapport
Continue reading
Switchr

Ny profil og digital design til Switchr

Visuell identitet og design
Continue reading
Altere / UtilityCloud

Visuell identitet og nettside til UtilityCloud

Kommunikasjon, visuell identitet, nettside
Continue reading