Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
Husleietvistutvalget

Husleieloven gjort enkelt

Hvis flere hadde leste husleieloven, ville svært mange konflikter vært unngått. Men husleieloven er laaaaang og kjeeeeeedelig. Så da gjorde vi noe med det. Helt enkelt.

Om prosjektet
Byrå: Good Morning Naug
Kunde: Husleietvistutvalget
Prosjekt: Nettside
År: 2016

Husleietvistutvalget HTU bistår både utleiere og leietakere i tvistesaker, men de har også som oppgave å bidra preventivt.

Utleie av bolig fører dessverre ofte til konflikter, og mange av disse konfliktene kunne vært unngått dersom partene hadde kjent husleieloven bedre. Men husleieloven er tung og vanskelig lesning. HTU ønsket seg derfor en enkel og forståelig nettside som kunne ta for seg de viktigste årsakene til at konflikter oppstår.

Besøk nettsiden her

Vi valgte å bruke humor som et grep for å skape en litt mer spennende side om et tørt tema. Nettsiden tar deg gjennom de fem fasene i et leieforhold der vi også har animert en rekke illustrasjoner for å forsterke idéene. Leken typografi forsterker opplevelsen for brukeren som vi tror vi bruke mer tid her, enn på en vanlig informasjonsportal.

Kanskje har vi bidratt til litt færre konflikter også. Skål for det.

Flere jobber

Joh. Johannson Kaffe

Webdesign til Joh. Johanssons merkevarer

Webdesign
Continue reading
Fygi Technologies

Ny nettside og profil for Fygi

Nettside & profil
Continue reading
Visit Oslo

Oslo Spex: GMN har designet AR-appen

UX & design
Continue reading