Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
Nordvik

Visuell identitet for Nordvik

Ny visuell identitet som omfatter typografi, farger, animasjoner og bildestil på nettsider, appen, boligannonser, visittkort, brevark, prospekter og brosjyremateriell.

Prosjekt
År: 2018

Nordvik er en eiendomsmegler i premiumsegmentet, og dette må komme frem i den grafiske profilen. Vi valgte en dyp grønn/blåfarge som hovedfarge sammen med gull til symbolet og andre elementer.

Vi bygget en grafisk grid ut ifra små prikker som i bunn og grunn er utgangspunktet til griden til ethvert areal. Så tegnet vi en N mellom 3x3 prikker. Dette ble symbolet på det nye navnet, Nordvik. Samtidig lot vi den nedre venstre og øvre høyre delen av N’en bindes sammen - nettopp fordi en eiendomsmegler er bindeleddet mellom selger og kjøper.

Grid-mønsteret er den røde tråden som binder sammen grafiske og digitale elementer.

For å ikke bare ha mørke flater, laget vi noen lyse teksturer av bl.a. marmor som understreker posisjonen. Disse teksturene kan byttes ut etterhvert for tilpasses stil og trender.

Bildestilen tar utgangspunkt i elegante interiører hvor lyssettingen er blendet, men med naturlig sollys som løfter elementene frem på en bedre måte enn tradisjonelle bilder av boliger. Boligene er også filmet i små, elegante filmer hvor vi endrer vinkler i slow motion. På nettsidene ble dette fine elementer for underbygge premiumfølelsen.

Hele profilen på 2 minutter

Brand imagery

Fonter og farger

Animasjon av profilen

Flere jobber

Greenbird

Greenbird identitet

Norsk techsuksess får ny drakt
Continue reading