Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
PROPEL

Nettside for Propel

Hvis du mener at måten hele bransjen jobber på er feil, så må du si ifra. Og du må si ifra klart og tydelig. Så da vi skulle lage nye nettsider for PROPEL, var det ikke nok å være gode på UX og design. Vi måtte også hjelpe dem å definere utfordrerposisjonen gjennom strategi og tekst.

Om prosjektet
Byrå: Good Morning Naug
Kunde: PROPEL
Prosjekt: Nettside
År: 2017

PROPEL er et målrettet og verdiorientert selskap som primært betjener maritim industri. Deres formål er å forhindre at det skjer katastrofer på sjøen, og de mener at metoden de bruker representerer et paradigmeskifte for sikkerhetsbransjen.
Da de kom til oss var ikke dette synlig på den eksisterende nettsiden. Etter noen utrolig morsomme workshopper, kom vi sammen fram til både ny merkevarestrategi, og en ny og mer utfordrende tonalitet.

Se nettsiden her

Flere jobber

Landkreditt

Ny profil og design til Landkreditt

Visuell identitet, UX&UI
Continue reading
Utviklingsfondet

Ny nettside og profil for Utviklingsfondet

Nettside & profil
Continue reading