Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
Heimgruppen AS

Ny nettside til Heim Gastropub

Heim Gastropub er et sted med god kombinasjon mellom mat og drikke i fokus, med flere restauranter/puber på Østlandet. Vi har bistått med UX, design og utvikling av ny nettside.

Om prosjektet
Byrå: Good Morning Naug
Kunde: Heimgruppen AS
År: 2022
Illustratør: Arnt Ove Foss

Vi er stolte over å vise frem heim.no. Det er en nettside for seks gastroupuber på Østlandet, hvor vi prøver å få fram den rette stemningen i designet. Det skal være smakfullt, men også mer rocka enn på restauranter flest.

Brukervennlighet, hastighet og teknologi

Selv med et utfordrende design har det vært viktig for oss å lage en nettside som er enkel å forstå og navigere i. Vi bruker cookie for å lagre hvilken restaurant bruker besøker, slik at dette blir forhåndsvalgt på undersider som f.eks. menyen og take-away. Dette er gjort med innsikt i at de fleste synes det er slitsomt å måtte velge lokasjon flere ganger, når man egentlig bare er interessert i informasjon fra én av lokasjonene.

Et annet viktig aspekt med nettsiden er at den skal laste hurtig. Det er fordi Google premierer raske nettsider, og for Heim er det å være godt synlig på Google svært viktig.

GMN har hatt ansvaret for å utvikle nye nettsider for Heim. Vårt ønske var å sette brukervennlighet, hastighet, siste teknologi og relevant informasjon for kundene i høysete. Resultatet er både vi og våre gjester meget godt fornøyd med.

— Carl-Martin Rønningen, Markedssjef Heimgruppen AS

Kunnskapen, ressursene og bredden

På dette prosjektet har det vært tre personer involverte. En som jobber kombinert som kundeansvarlig, rådgiver og prosjektleder. En designer, og en utvikler. Fordelen med slike små team er at det går svært hurtig fra start til mål og vi kan lansere i løpet av seks til åtte uker.

Kunnskapen, ressursene og bredden teamet i GMN besitter har vært til stor nytte i prosjektet. Det er et byrå som ikke er redd for å utfordre kunden, med fokus på å skape et best mulig sluttprodukt som både byrå og kunde kan være stolte av. Raske og effektive prosesser gjør at workshops og prosjekter kommer hurtig på plass.

— Carl-Martin Rønningen, Markedssjef Heimgruppen AS

Craft CMS som plattform

Som i alle andre nettsideprosjekter der vi også skal stå for utviklingen, har vi valgt Craft CMS. Vi har tidligere argumentert for hvorfor vi har valgt denne plattformen, noe vi aldri har angret på. Nå er vi veldig samkjørte og alle i teamet har stor kunnskap om Craft CMS.

Vi er også meget godt fornøyd med valg av Craft CMS som bidrar til at oppdateringer og innholdsendringer på nettsidene går veldig smidig, uten at man har en mastergrad i programmering eller kjenner DVD-Jon. Heim ser frem i mot flere spennende samarbeid i fremtiden.

— Carl-Martin Rønningen, Markedssjef Heimgruppen AS

Relaterte artikler

Flere jobber

Switchr

Ny profil og digital design til Switchr

Visuell identitet og design
Continue reading
Altere / UtilityCloud

Visuell identitet og nettside til UtilityCloud

Kommunikasjon, visuell identitet, nettside
Continue reading
Landkreditt

Ny profil og design til Landkreditt

Visuell identitet, UX&UI
Continue reading