Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
Tufte Wear

Bra kan alltid bli bedre

Klærne du bruker for å oppleve naturen, lages av en industri som gjør stor skade på den.

Om prosjektet
Byrå: Good Morning Naug
Kunde: Tufte Wear
År: 2022
Filmproduksjon: Willy Nikkers

Dette er kjernen i den nye kampanjen for Tufte Wear. De er en klesprodusent som ønsker å redusere bransjens skadelige effekt på natur og klima, og gjør en rekke grep for å bidra til dette. Sammen har vi laget en kampanje som skal skape oppmerksomhet om problemet, og dele kunnskap om løsningene.

Video thumbnail