Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us
Foreningen Familieskolen

Appen som styrker parforholdet

VI-appen er et digitalt verktøy for par som ønsker å forstå hverandre, og sin rolle i forholdet bedre. Målet er først og fremst at man skal bli flinkere til å snakke sammen om hvordan man har det, enten alt er bra i forholdet eller om det er rom for forbedring.

Om prosjektet
År: 2019

VI-appen er et enkelt og effektivt hverdagsverktøy som skal gi par faglige råd og støtte til gode samtaler slik at parforholdet styrkes. Appen er gratis og er utviklet av noen av Norges fremste fageksperter innen samliv. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gitt økonomisk støtte til Foreningen Familieskolen for utvikling av appen.

Last ned appen til iPhone eller Android.

Slik fungerer appen

Video thumbnail

Parsamtaler

I appen skal du gjennom 24 parsamtaler som er knyttet til temaer som

  • kommunikasjon
  • kjærlighet og vennskap
  • krangler og konflikt,
  • sex og nærhet

Etter hvert fullført nivå låses det opp nytt bonusmateriale med relevante samlivsråd fra fageksperter.

Snakk sammen

Et viktig mål med denne appen er at man skal bli flinkere til å snakke om forholdet. Derfor er appen laget slik at man må være sammen for å “låse opp” hverandre svar. Dette gjør man ved å føre mobilene mot hverandre, skjerm mot skjerm, for å gi en god liten klem.

GPS, Bluetooth, Proximity sensor, les hvordan vi løste klem.

For å sikre at par faktisk setter seg ned og snakker sammen, lagde vi en løsning hvor man kun får se hverandres svar ved å føre mobilene inntil hverandre.

— Eirik Fjellaksel

Samlivsråd fra Frode Thuen og Catrin Sagen

VI-appen er utviklet sammen med psykologene Frode Thuen og Catrin Sagen. De har satt sammen en rekke smarte tips og råd spesielt tilpasset temaene og nivåene i parsamtalene. Jo lenger ut i samlivskurset man kommer desto flere samlivsråd får man tilgang til.

Relaterte artikler

Relaterte jobber