Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Det er kundene som svarer på denne undersøkelsen og det er derfor den er så viktig for oss.

— Cathrine Moksnes, Byråleder

Beste reklamebyrå i Oslo - stemt frem av kundene

Det er det svenske analysebyrået Regi som står bak bransjestudien som tar for seg kundetilfredshet og måler norske byråer opp mot hverandre gjennom 13 kriterier. Her måles blant annet kreativitet, strategisk kompetanse, digital kapasitet, proaktivitet, forretningsverdi og engasjement.

Årets undersøkelse består av omtrent 1200 vurderinger fra byråenes kunder, og totalt 61 byråer har deltatt. Naug & Venner vant i kategorien "reklamebyrå 6-25 millioner NOK".

Det er klart det er stas at kundene er så fornøyde med den jobben vi gjør! Dette gir oss bare enda mer motivasjon til å ivareta den posisjonen vi har brukt tid på å bygge opp.

— Thorbjørn Naug, Art Director & Partner

Strategi, Teknologi og Magi

Jevnt over scoret Naug best i sin klasse på de aller fleste parametre, mens på digital kompetanse lå man på snitt med bransjen. Gleden er var derfor stor da man kunne fortelle kundene at man hadde fusjonert med det internasjonalt anerkjente digitalbyrået Good Morning som er i en egen klasse på nettopp det digitale.

Sammen tilbyr vi i det nye byrået Good Morning Naug eksperter innen strategi, teknologi og magi. Og med magi mener vi den magien kreativiteten utløser når den treffer folks hoder og hjerter. Good Morning Naug tilby alle disiplinene man forventer av et fullservice reklamebyrå under ett tak.

Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr.

Vi lykkes når kundene våre lykkes, så kriteriene i Årets byrå er en fin retningssnor i det daglige samarbeidet vi har med kundene våre. Og vi skal ikke legge skjul på målsetningen om at vi ønsker å bli Årets Byrå også som Good Morning Naug i 2020.

Resultatene per kategori 2019

Alle byråer ble målt i 13 kategorier der man fikk en samlet poeng mellom 1 - 10. Her er resultatene våre.

Forretningsmessige resultater

Her menes den samlede, opplevde og faktiske nytten og/eller resultatet som reklamebyrået leverer.

Naug & Venner: 9.00 (1.plass)
Gj.snitt: 8.22

Effekt for pengene

Her menes investerte midler i forhold til hvor bra resultat reklamebyrået lykkes med å levere.

Naug & Venner: 8.86 (1.plass)
Gj.snitt: 8.36

Rådgiverkompetanse

Vurderingen gjelder reklamebyrået generelt. Her menes evnen til å lede, drive og sluttføre prosjekter, men også i hvilken grad du føler deg involvert og delaktig i arbeidsprosessen.

Naug & Venner: 9.38 (1.plass)
Gj.snitt: 8.49

Strategisk kompetanse

Her menes evnen til å forstå kundens nåværende situasjon, forretningsidé og målsettinger, samt å ta hensyn til disse i planleggingen av generelle strategier og aktiviteter.

Naug & Venner: 9.00 (1.plass)
Gj.snitt: 8.36

Kunnskap om kundens marked

Her menes reklamebyråets kunnskap om dine produkter og tjenester, dine konkurrenter og din bransje.

Naug & Venner: 8.63 (1.plass)
Gj.snitt: 7.99

Evne til å levere

Rett tjeneste i rett tid og til avtalt pris. Leverer reklamebyrået i samsvar med brief, budsjett og med de tidsfrister som ble satt opp?

Naug & Venner: 9.50 (1.plass)
Gj.snitt: 8.74

Proaktivitet

Her menes reklamebyråets evne til å forutse og hindre, samt å ta initiativ til, og gi forslag ut fra situasjoner/muligheter som oppstår. Det vil si ligge i forkant og være drivende.

Naug & Venner: 8.63 (2.plass)
Gj.snitt: 8.21

Engasjement

Formidler reklamebyrået nærværenhet, er lydhøre samt viser interesse og engasjement for dere som kunde, og for de prosjektene dere samarbeider om?

Naug & Venner: 9.50 (1.plass)
Gj.snitt: 9.07

Kunnskap om merkevaren

Her menes reklamebyråets evne til å forstå kundens merkevarestrategi og bruke merkevareplattfomen.

Naug & Venner: 9.25 (3.plass)
Gj.snitt: 8.73

Kunnskap om kommunikasjon- og mediekanaler

Her menes reklamebyråets evne til å utnytte og integrere tradisjonelle og moderne kanaler på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Naug & Venner: 8.50 (3.plass)
Gj.snitt: 8.27

Kreativitet

Her menes evnen til å finne nyskapende, originale og overraskende idéer som egner seg til å oppnå det merkevarestrategiske og/eller prosjektspesifikke formål.

Naug & Venner: 8.75 (4.plass)
Gj.snitt: 8.42

Digital kompetanse

Her menes reklamebyråets evne til å holde seg oppdatert på den digitale utviklingen og beherske kommunikasjon i digitale kanaler, og integrere digitale løsninger på en optimal måte.

Naug & Venner: 8.00 (2.plass)
Gj.snitt: 8.04

Administrative rutiner

Her menes reklamebyråets rutiner når det gjelder eksempelvis fakturering, referater, prosjektregnskap, planlegging m.m.

Naug & Venner: 9.14 (1.plass)
Gj.snitt: 8.56

Samlet resultat for alle 13 kategorier

Her refereres det til en gjennomsnittsverdi av alle KTI-kriterier.

1. Naug & Venner - 9.00
2. Morgenstern - 8.91
3. Pol - 8.67
4. Anorak - 8.18
5. Per Høj - 8.12
6. Kitchen - 7.91

Har du lyst å bli å bli bedre kjent med "nye" Good Morning Naug, kan du lese mer om oss og hvordan vi tenker, eller ta en titt på våre tjenester.

Relaterte artikler