Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Så la oss ta dette ut i den praktiske verden. Strategien er lagt og konseptet er klart. Hva skjer videre, hvordan får vi ut riktig budskap til riktig person  —  i stor skala?

Hvis vi holder oss til digitale kanaler, er svaret som oftest Facebook og Google. Men hva betyr det, og hvem gjør egentlig hva?

Vi trenger personer til å lage innholdet. Tekst, bilde og video. Hos oss er det kreatørene som gjør denne jobben. De har den kreative kompetansen, samt at de behersker både det visuelle, tekst og video. De støtter seg jo gjerne på andre fagområder som design og motion, men likevel, kreatørene er de som er ansvarlig for innholdet.

Videre trenger vi en person med kompetanse på spredning. En som finner målgruppen på Facebook og Google, setter opp salgstrakten, dytter inn innhold på riktig sted i trakten, og justerer annonsebudsjettet.

Men problemet ute i den virkelige verden er at kreatørene og performance ikke sitter sammen. Mest sannsynlig jobber de ikke i samme selskap. Og hvis de jobber i samme selskap er sjansen stor for at de sitter ganske så skjermet fra hverandre. For vår del sitter de 6 meter unna hverandre. Og det er 6 meter for mye.

Nøkkelen er nemlig å bryte ned barrierene for naturlig kontakt mellom disse menneskene. De må sitte side og om side og diskutere veien videre. Lage nytt innhold, publisere det, måle det  —  og enten øke trykket eller forkaste det. Igjen og igjen.

Hvis man ikke klarer å skape det naturlige samspillet blir hele prosessen tungvint og det ender ofte med at de som jobber med performance begynner å lage egne annonser. Finne egne bilder eller designer noe selv, og legger på en selgende tekst de mener skal fungere. Og jeg skjønner dem godt. For hvem har tid å vente på et møte med kreatør i morgen ettermiddag? Annonsen skal jo ut nå.

Problemet er bare at kunden taper på dette fordi innholdet ikke har den punchen den fortjener. For uansett hvor dyktige hver og en av oss ønsker å være, kan man rett og slett ikke være best i alt.

Relaterte artikler