Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Good Morning Naug AS (Org. 814 836 312) ved daglig leder som har hovedansvaret for all behandling av personopplysninger.

Vår behandling av personopplysninger

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger.

Nettsiden bruker ingen cookies for å spore deg, og du gir kun personopplysninger fra deg hvis du fyller ut ett kontaktskjema eller melder deg på nyhetsbrev.

Innsamling av personopplysninger

Når du melder deg på nyhetsbrev, blir navn og e-post lagret hos Hubspot, og følger deres Privacy.

Når du fyller ut kontaktskjema, blir navn, e-post og det det du fylte ut i skjema, sendt per e-post til en ansatt i Good Morning Naug.

E-post sendes via SendGrid, du kan lese deres Privacy her.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vil imidlertid bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

For øvrig vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting, sletting eller dataportabilitet av personopplysningene vi behandler om deg.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, vil denne siden oppdateres.

Vi bruker Plausible, ikke Googe Analytics

Vi har sluttet å bruke Google Analytics, og har gått over til Plausible til innhenting av statistikk på nettsiden. Grunnen til det er fordi Google Analytics krever cookie fra brukeren, noe som gjør det mulig for Google å spore deg videre. Det ønsker ikke vi. Plausible er uten cookie og 100% anonymt.

Facebook Pixel

Nei, det har vi sluttet med. Det gir oss ingen verdi lengre, og vi vil ikke at Facebook skal spore deg.

Nyhetsbrev og andre skjemaer

Good Morning Naug benytter Hubspot til lagring og sikring av personopplysninger og følger dermed deres Privacy Policy.

Nyheter/Artikler