Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Good Morning Naug AS (Org. 814 836 312) ved daglig leder som har hovedansvaret for all behandling av personopplysninger.

Vår behandling av personopplysninger

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.

Hovedformålet med vår innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp deg som kunde, bruker og interessent på en best mulig måte.

Når du bruker nettsiden vår, herunder selv fyller inn informasjon på vår nettleser eller i våre applikasjoner, for eksempel for å motta nyhetsbrev vil vi behandle personopplysninger om deg.

Vår sikring av dine personopplysninger

Eneste personopplysning som kan identifisere deg er ved registrering til nyhetsbrev og kontaktskjema. Good Morning Naug benytter Mailchimp til lagring og sikring av personopplysninger og føler dermed deres Privacy Policy.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vil imidlertid bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

For øvrig vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting, sletting eller dataportabilitet av personopplysningene vi behandler om deg.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, vil denne siden oppdateres.

Google Analytics

Vi ønsker å lære hva som virker og hva som ikke virker på nettsiden vår. Ved å se på bruksmønsteret til de som besøker nettstedet, kan vi finne ut hvordan dere som besøker siden vår forholder dere til innholdet vårt. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å utføre denne jobben. Les mer om deres Privacy Policy.

Facebook Pixel

For at du som bruker skal få tilrettelagt for relevante annonser på Facebook samles det inn informasjon ved hjelp av cookies. Dette spores anonymt, slik at ingen personlig identifiserende informasjon vil bli samlet inn. Du kan enkelt slå av cookies i din nettleser hvis ønskelig. Les mer om deres Privacy Policy.

Nyhetsbrev

Good Morning Naug benytter Mailchimp til lagring og sikring av personopplysninger og følger dermed deres Privacy Policy. Innsamling av data gjelder kun ved påmelding til nyhetsbrev.

Kontaktskjema (ink. Covid-19 skjema)

Good Morning Naug benytter Mailchimp for lagring av innsendt data på kontaktskjema og følger dermed deres Privacy Policy. Hva hver enkelt har søkt etter vedrørende Covid-19 skjema blir ikke lagret.

Flere jobber

Joh. Johannson Kaffe

Hemmeligheten bak Evergood

Kampanje
Continue reading
AB Invest / Nordvik Innlandet

Mjøskanten

Profil, nettside, print, annonsering
Continue reading

Nyheter/Artikler