Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Good Morning Naug AS (Org. 814 836 312) ved daglig leder som har hovedansvaret for all behandling av personopplysninger.

Vår behandling av personopplysninger

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.

Hovedformålet med vår innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp deg som kunde, bruker og interessent på en best mulig måte.

Når du bruker nettsiden vår, herunder selv fyller inn informasjon på vår nettleser eller i våre applikasjoner, for eksempel for å motta nyhetsbrev vil vi behandle personopplysninger om deg.

Vår sikring av dine personopplysninger

Eneste personopplysning som kan identifisere deg er ved registrering til nyhetsbrev og kontaktskjema.

Når du fyller ut skjema til nyhetsbrev, blir navn og e-post lagret hos Hubspot, og følger deres Privacy.

Når du fyller ut kontaktskjema, blir det lagret både i Hubspot og i Craft CMS som er hosted hos et tysk selskap som heter Fortrabbit. Her kan du lese dere privacy.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vil imidlertid bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

For øvrig vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting, sletting eller dataportabilitet av personopplysningene vi behandler om deg.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, vil denne siden oppdateres.

Vi bruker Plausible, ikke Googe Analytics

Vi har sluttet å bruke Google Analytics, og har gått over til Plausible til innhenting av statistikk på nettsiden. Grunnen til det er fordi Google Analytics krever cookie fra brukeren, noe som gjør det mulig for Google å spore deg videre. Det ønsker ikke vi. Plausible er uten cookie og 100% anonymt.

Facebook Pixel

Nei, det har vi sluttet med. Det gir oss ingen verdi lengre, og vi vil ikke at Facebook skal spore deg.

Nyhetsbrev og andre skjemaer

Good Morning Naug benytter Hubspot til lagring og sikring av personopplysninger og følger dermed deres Privacy Policy.

Flere jobber

Altibox

På nett. Med alt på ett sted

Reklame
Continue reading
Summa Equity

Digital årsrapport for Summa Equity

Nettside / Digital årsrapport
Continue reading
Switchr

Ny profil og digital design til Switchr

Visuell identitet og design
Continue reading

Nyheter/Artikler