Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Steg 1: Innsikt

Innhold

Først må vi orientere oss i dagens situasjon. Hvordan fungerer eksisterende nettside, og da helst sett opp mot digital markedsføring og hvordan dere genererer trafikk. Kommer det via organisk søk på Google eller er det betalt annonsering, eller noe annet? Hva fungerer bra og bør være med videre på ny nettside, og hva er gammelt innhold som ikke er så relevant. Dette gjøres enklest med at vi snakker sammen, men også at vi får tilgang til verktøy som Google Analytics.

Teknisk

Vi går gjennom dagens nettside og ser hvordan den er bygget opp. Vi ser hvilke språk nettsiden er bygget på i dag, hvilket CMS og plugins dere bruker samt eventuelle andre systemer nettsiden er koblet mot. Spesielt det siste er viktig å belyse siden det kan skape stor variasjon i kostnadsbildet for kunden.

Organisk søk

Vi bruker verktøy som f.eks. Semrush til å skaffe oss innsikt i hvordan dere ligger an på organisk søk sett opp mot deres kategori og konkurrenter. Ved å gjøre dette får vi en oversikt over hvilken begrensninger og muligheter knyttet til søkeord og fraser, og hjelper oss å planlegge oppbygging av nettsiden og innholdet.

Målet med ny nettside

En ting er å se på hva dere har i dag. Men det viktigste er likevel å finne ut hva formålet med den nye nettsiden er. Handler det kun om å gi informasjon om selskapet, vil dere samle leads, eller selger dere kanskje produkter og tjenester direkte via nettsiden. Dette er viktig sett opp mot teknologi, SEO, innhold og ikke minst et digitalt økosystem, som igjen skal skape trafikk til nettsiden.

Mandater mellom selskap og prosjektgruppen

Når man starter å planlegge innhold og struktur på nettsiden, vil det ofte sparke i gang spørsmål som er langt større om hvem dere er som selskap. Derfor er er det lurt å avklare mandater og beslutningsmyndighet internt hos dere før man går i gang med et slikt prosjekt.

For større nettsider anbefaler vi et eget forprosjekt.

Steg 2: Wireframes / UX

Wireframes - oversikt over undersider og innhold

Når man har fått kartlagt gammelt innhold og funnet ut hva som skal lages av nytt innhold, er det viktig å strukturere dette opp i noe vi kaller wireframes.

Wireframes er en enkel skisse av nettsiden, slik at vi kan lage en god struktur på alt innhold som skal med. Vi legger ikke inn reelt innhold her, bare demo innhold. Nettopp fordi mye av innholdet utarbeides underveis mens nettsiden designes og programmeres.

Prototype - klikk deg gjennom og test flyten

Hvis prosjektet krever mye interaksjon, som f.eks. apper ofte har, lager vi som oftest en prototype. Det er en “dummy” løsning hvor kunden og testpanel kan klikke seg gjennom for å teste om flyten og navigasjonen fungerer. På den måten kan vi få feedback og gjøre justeringer helt til alt sitter perfekt.

Eirik holder foredrag om hvorfor nettsiden er så viktig i det digitale økosystemet.

Steg 3: Design

Når man har godkjente wireframes går vi over til å designe nettsiden. Her kan vi enten jobbe etter en eksisterende profil eller med mer blanke ark. Vi pleier først å designe opp forsiden før vi har visning til kunden. Når den er godkjent går vi videre med alle undersider.

I tillegg til selve designet er det viktig å tenke på to andre viktige faktorer: Bilder og video.

Hvilken bildestil har dere i dag? Har der allerede gode bilder, eller bør vi ta nye bilder? Hva bør være egne bilder og hva kan være stock-bilder? Alt dette hjelper vi dere med.

Vi lager ofte videoer som er integrert på nettsiden. Et eksempel er på vår egen forside hvor vi har en video som spiller i bakgrunnen. Noen ganger vil vi anbefale å ta den ekstra investeringen, mens andre ganger blir det for dyrt i forhold til nytteverdien.

Steg 4: Utvikling

Servermiljø

Utviklere hos oss setter opp servermiljø. Som oftest består dette av både test- og produksjonsserver.

CMS-struktur

Installasjon og sette strukturen for CMS. Vi anbefaler Craft CMS, hvor vi er offisiell partner og kjenner systemet til fingerspissene.

API

Denne delen handler om å sørge for at innhold i CMS blir tilgjengelig i font-end koden. Det vil si at det blir skrevet ut på en nettside. Denne prosessen sikrer oss at vi får med all data til front-end og at den er riktig formatert.

Front-end styling

Her koder vi opp layout, font, farger og øvrige elementer slik at innholdet er riktig i forhold til designet. Her er det viktig at vi skriver kode slik at nettsiden oppleves like bra uavhengig om du besøker den via mobil, nettbrett eller datamaskin. Designer er svært ofte involvert i denne fasen slik at det visuelle samt eventuelle animasjoner blir iveratatt.

Designer jobber tett med utviklere i denne fasen for å ivareta både det visuelle samt eventuelle animasjoner på innholdet og knapper.

Back-end

Dette er kode som i utgangspunktet ikke ligger i CMS. Det kan enten være kode vi kontrollerer selv, som f.eks. å en kalkulator. Eller det kan være koblinger mot 3.part der vi skal hente, prosessere og lagre data.

Steg 5: Implementering av innhold

Så og si alle nettsider vi lager i dag henter innholdet fra et Content Management System, forkortet til CMS. Og her er det flere ting å tenke på.

Det ene handler om å legge inn innholdet til de forsiden og de faste undersidene mens det som ofte tar lengre tid er å legge inn gammelt innhold knyttet til artikler og produkter. Det har rett og slett med mengden å gjøre.

Hvis man skal ha med gammelt innhold til den nye nettsiden, bør man ha tenkte gjennom følgende:

 • Følger man samme struktur med f.eks. overskrift, ingress, brødtekst, undertitler osv?
 • Vil de gamle bildene være store nok for det nye designet?
 • Kan vi automatisere prosessen med å flytte innholdet eller må det gjøres manuelt artikkel for artikkel?
 • Hvem skal ha tilgang til CMS, og hvilke rettigheter skal de ha?

I tillegg må det gjøres en teknisk operasjon der vi setter noe som heter 301 redirect. Det betyr at URL-ene på den gamle nettsiden din peker til ny URL, selv om den er endret. Dette gjøres for at URL-ene skal fungere for publikum, men også for at man ikke skal miste rangering på Google.

Når det kommer til hvem som gjør hva, er det forskjellig fra kunde til kunde. Noen legger innholdet selv inn i CMS, mens andre ganger gjør vi det. Samme gjelder for "content marketing" delen etter lansering, hvor noen kunder gjør det selv mens andre kunder ønsker at vi bistår med å skape engasjerende innhold over tid.

Les hvordan godt innhold bidro til å øke trafikken med 400%.

Gjør innholdet mer spennende med god layout

Steg 6: Testing

Testing gjøres jo hele tiden mens man utvikler nettsiden og ikke minst når man legger inn innholdet. Men av erfaring ser vi det er lurt å sette av tid mot slutten der man tar en strukturert gjennomgang av nettsiden og sørger for at alt fungerer i henhold til planen.

Dette er en prosess som har ulik fremgangsmåte ut fra hva man ønsker å teste. Er det kun teknisk testing at alt fungerer riktig i de ulike nettlesere og plattformer, er det testing mot budskap og innhold, eller testing av navigasjon og flyt (som burde gjøres som prototype i fase 2)?

Steg 7: Lansering

Når vi lanserer flytter vi kode og innhold fra én server til én annen, samt endrer DNS-peker på domenet til den nye serveren. Vi anbefaler å legge lanseringstidspunkt til arbeidstiden slik at man har alle ressurser tilgjengelig og at overgangen går så sømløs som mulig.

Det er også å anbefale (hvis ikke kritisk pga forretningsvirksomheten) å slå av annonsering de første dagene slik at man er helt sikker på at alt fungerer når man først bruker penger på skape trafikk til nettsiden.

Steg 8: Skape trafikk (digitalt økosystem)

Når du først investerer i ny nettside er det lurt å ha en plan på hvordan vi skaper trafikk og her kommer det digitale økosystemet inn.

Kort fortalt handler det om å lage en strategi og tiltaksplan for:

 • Hvem skal besøke nettsiden?
 • Hvor kommer trafikken fra?
  • Direktetrafikk
  • Organisk søk
  • Referral
  • Nyhetsbrev
  • Sosiale medier (organisk)
  • Betalt annonsering
   • Google Ads (AdWords / Display)
   • Facebook / Instagram ads
   • Snapchat ads
   • Programmatic (display ads)
 • Hva ønsker vi at de skal gjøre på nettsiden?
 • Hvordan får vi de tilbake neste gang det blir publisert en artikkel?

Les hvordan vi økte trafikken med 400% ved å fokusere på godt innhold.

Steg 9: Måling og optimalisering

Forhåpentligvis har vi i fellesskap definert noen klare mål for nettsiden både når det gjelder volum og konverteringsmål.

Da er det viktig å ha gode målinger ved hjelp av goals, funnels og dahboard for hente ut relevante tall. Og kanskje enda viktigere, klare å gjøre tall om til innsikt, som igjen blir til konkrete aksjonspunkter for å forbedre den digitale kundereisen.

Les hvordan A/B testing og optimalisering etter lansering økte leads med over 1000%.

Få alle nøkkeltall rett inn i din egen dashboard

Ønsker du ny nettside?

Trenger din merkevare hjelp med ny nettside, ta kontakt med digitalansvarlig Eirik Fjellaksel på +47 932 83 071, eller send en e-post til eirik.fjellaksel@gmn.no.

{"title":"Trenger dere ny nettside?","description":"<p>Kanskje vi er akkurat den dere leter etter. Svar p\u00e5 noen enkle sp\u00f8rsm\u00e5l, s\u00e5 tar vi kontakt veldig snart.<\/p>","background":"#f2f2f2","darkText":true,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/1.json","alt":"1"},"form":[{"id":65236,"name":"Ny nettside","handle":"screen","sub":[{"id":65237,"name":"Hva heter dere?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Selskapsnavn","field":{"id":75660,"type":"textField","required":false,"placeholder":null,"validate":"none"},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/2.json","alt":"2"},"sub":[{"id":69647,"name":"Har dere nettside n\u00e5?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Har-nettside","field":{"id":75661,"type":"radios","required":false,"options":[{"col1":"Ja","col2":"Ja","label":"Ja","value":"Ja"},{"col1":"Nei","col2":"Nei","label":"Nei","value":"Nei"}]},"mapValues":true,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/3.json","alt":"3"},"sub":[{"id":75670,"name":"Hva er URL til nettsiden?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"URL","field":{"id":75671,"type":"textField","required":false,"placeholder":"URL","validate":"url"},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/3.json","alt":"3"},"sub":[{"id":75676,"name":"Hvem er m\u00e5lgruppen?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"M\u00e5lgruppe","field":{"id":75677,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/5.json","alt":"5"},"sub":[{"id":75678,"name":"N\u00e5r m\u00e5 den nye nettsiden v\u00e6re ferdig?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Tidsramme","field":{"id":75679,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/6.json","alt":"6"},"sub":[{"id":75680,"name":"Hva \u00f8nsker dere hjelp med?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Fagomr\u00e5der","field":{"id":75681,"type":"checkboxes","required":false,"options":[{"col1":"Digital strategi","col2":"Digital strategi","label":"Digital strategi","value":"Digital strategi"},{"col1":"UX (wireframes)","col2":"UX (wireframes)","label":"UX (wireframes)","value":"UX (wireframes)"},{"col1":"UI (design)","col2":"UI (design)","label":"UI (design)","value":"UI (design)"},{"col1":"Animasjoner","col2":"Animasjoner","label":"Animasjoner","value":"Animasjoner"},{"col1":"Utvikling","col2":"Utvikling","label":"Utvikling","value":"Utvikling"},{"col1":"Innholdsproduksjon","col2":"Innholdsproduksjon","label":"Innholdsproduksjon","value":"Innholdsproduksjon"},{"col1":"Sporing og analyse","col2":"Sporing og analyse","label":"Sporing og analyse","value":"Sporing og analyse"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/7.json","alt":"7"},"sub":[{"id":75756,"name":"Har du preferanser for design eller funksjonalitet for nettsiden?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Preferanser","field":{"id":75757,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/8.json","alt":"8"},"sub":[{"id":75758,"name":"Er det noen nettsider du synes er eksta inspirerende?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Inspirasjon","field":{"id":75759,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/9.json","alt":"9"},"sub":[{"id":75760,"name":"\u00d8nsker dere koblinger mot tredjepart?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"3part","field":{"id":75761,"type":"checkboxes","required":false,"options":[{"col1":"Webshop","col2":"Webshop","label":"Webshop","value":"Webshop"},{"col1":"Rekrutteringsplattform","col2":"Rekrutteringsplattform","label":"Rekrutteringsplattform","value":"Rekrutteringsplattform"},{"col1":"Nyhetsbrev","col2":"Nyhetsbrev","label":"Nyhetsbrev","value":"Nyhetsbrev"},{"col1":"Oslo B\u00f8rs","col2":"Oslo B\u00f8rs","label":"Oslo B\u00f8rs","value":"Oslo B\u00f8rs"},{"col1":"Andre","col2":"Andre","label":"Andre","value":"Andre"},{"col1":"Nei, ingen koblinger","col2":"Nei","label":"Nei, ingen koblinger","value":"Nei"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/10.json","alt":"10"},"sub":[{"id":75762,"name":"\u00d8nsker dere drift og supportavtale etter lansering?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Drift","field":{"id":75763,"type":"radios","required":false,"options":[{"col1":"Ja, \u00f8nsker tilbud p\u00e5 det","col2":"Ja","label":"Ja, \u00f8nsker tilbud p\u00e5 det","value":"Ja"},{"col1":"Nei","col2":"Nei","label":"Nei","value":"Nei"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/11.json","alt":"11"},"sub":null}]}]}]}]}]}]}]},{"id":75682,"name":"Fortell litt om dere. Hva gj\u00f8r dere?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Fortell","field":{"id":75683,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/4.json","alt":"4"},"sub":[{"id":75950,"name":"Hvem er m\u00e5lgruppen?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"M\u00e5lgruppe2","field":{"id":75951,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/5.json","alt":"5"},"sub":[{"id":75952,"name":"N\u00e5r m\u00e5 den nye nettsiden v\u00e6re ferdig?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Tidsramme2","field":{"id":75953,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/6.json","alt":"6"},"sub":[{"id":75954,"name":"Hva \u00f8nsker dere hjelp med?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Fagomr\u00e5der2","field":{"id":75955,"type":"checkboxes","required":false,"options":[{"col1":"Digital strategi","col2":"Digital strategi","label":"Digital strategi","value":"Digital strategi"},{"col1":"UX (wireframes)","col2":"UX (wireframes)","label":"UX (wireframes)","value":"UX (wireframes)"},{"col1":"UI (design)","col2":"UI (design)","label":"UI (design)","value":"UI (design)"},{"col1":"Animasjoner","col2":"Animasjoner","label":"Animasjoner","value":"Animasjoner"},{"col1":"Utvikling","col2":"Utvikling","label":"Utvikling","value":"Utvikling"},{"col1":"Innholdsproduksjon","col2":"Innholdsproduksjon","label":"Innholdsproduksjon","value":"Innholdsproduksjon"},{"col1":"Sporing og analyse","col2":"Sporing og analyse","label":"Sporing og analyse","value":"Sporing og analyse"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/7.json","alt":"7"},"sub":[{"id":75956,"name":"Har du preferanser for design eller funksjonalitet for nettsiden?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Preferanser2","field":{"id":75957,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/8.json","alt":"8"},"sub":[{"id":75958,"name":"Er det noen nettsider du synes er eksta inspirerende?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Inspirasjon2","field":{"id":75959,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/9.json","alt":"9"},"sub":[{"id":75960,"name":"\u00d8nsker dere koblinger mot tredjepart?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"3part2","field":{"id":75961,"type":"checkboxes","required":false,"options":[{"col1":"Webshop","col2":"Webshop","label":"Webshop","value":"Webshop"},{"col1":"Rekrutteringsplattform","col2":"Rekrutteringsplattform","label":"Rekrutteringsplattform","value":"Rekrutteringsplattform"},{"col1":"Nyhetsbrev","col2":"Nyhetsbrev","label":"Nyhetsbrev","value":"Nyhetsbrev"},{"col1":"Oslo B\u00f8rs","col2":"Oslo B\u00f8rs","label":"Oslo B\u00f8rs","value":"Oslo B\u00f8rs"},{"col1":"Andre","col2":"Andre","label":"Andre","value":"Andre"},{"col1":"Nei, ingen koblinger","col2":"Nei, ingen koblinger","label":"Nei, ingen koblinger","value":"Nei, ingen koblinger"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/10.json","alt":"10"},"sub":[{"id":75962,"name":"\u00d8nsker dere drift og supportavtale etter lansering?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Drift2","field":{"id":75963,"type":"radios","required":false,"options":[{"col1":"Ja, \u00f8nsker tilbud p\u00e5 det","col2":"Ja","label":"Ja, \u00f8nsker tilbud p\u00e5 det","value":"Ja"},{"col1":"Nei","col2":"Nei","label":"Nei","value":"Nei"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/11.json","alt":"11"},"sub":null}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}],"success":{"title":"Tusen takk!","message":"<p>Du h\u00f8rer fra oss veldig snart.<br \/><\/p>","link":null}}

Relaterte artikler