Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Målet med forprosjektet

Hovedformålet med forprosjektet er å komme frem til best mulig underlag for design og utvikling av en ny nettside, samt avdekke og redusere eventuelle risikomomenter. Underlaget vil også gi en mer nøyaktig tidslinje og kostnadsbilde for produksjonen av nettsiden.

Analyse av dagens situasjon

Første fase i et forprosjektet er å gå gjennom dagens løsning hvor vi ser på innhold, trafikk og konkurrenter.

Innhold

Vi går gjennom nettsiden og gjør dypdykk i sporingsverktøy som for eksempel Google Analytics for å se hvilket innhold som leverer bra og hva som ikke trenger være med på ny nettside.

Trafikken

Ved å bruke en rekke verktøy ser vi hvor trafikken til nettsiden kommer fra og hvor bra det scorer på organisk søk. En viktig faktor her er å ta vare på det som allerede har høy rangering i Google, samt se potensielle muligheter for søkeord og termer den nye nettsiden bør rangere på.

Konkurrenter

Vi går gjennom konkurrenter for å se hvordan de har løst nettsiden sin. Da får vi en pekepinn på nivået i bransjen og vi kan også lære hva som fungerer og ikke fungerer. Vårt mål er som alltid å lage noe som er bedre enn dine konkurrenter.

Informasjonsarkitektur

Når vi er ferdig med analysen av dagens nettside, retter vi blikket mot hvordan den nye nettsiden bør bygges opp. Vi utfører en strukturell fremstilling av innhold og har fokus på organisering, kategorisering og brukeropplevelse. Problemer som står i veien for videre arbeid av hovedprosjektet vil også avklares.

Leveransen av informasjonsarkitekturen blir også et springbrett over i hovedprosjektet der designere og utviklere er klare til å starte produksjonen.

Kartlegging av mål og målgruppeanalyse

Vi definerer opp de forskjellige målgruppene til den nye nettsiden og ser hvilke mål og sekundærmål de har når de besøker nettsiden. Dette gir oss verdifull innsikt når vi går i gang med innhold og sidekart.

Innhold og sidekart

Vi utarbeider en strukturell fremstilling av innholdet og visuell oversikt av innholdet. Da vil vi se hvordan informasjonen blir presentert, hvordan brukeren
navigerer og hvordan brukeren søker etter informasjon.

Teknologi, sporing og GDPR

Vi avdekker hvilke tekniske krav som kreves for å opprettholde stabil og sikker drift, samt sikre mulighet for videreutvikling. Det er også viktig å avdekke eventuelle risikoer som kan unngås eller reduseres slik at det ikke gir en teknisk gjeld som kan bli svært kostbar over tid.

Servermiljø

Vi ser på hva som skal til for å opprettholde stabil og sikker drift, også sett opp mot kundens behov og krav om datalagring og backup. Etter dette kommer vi med en anbefaling til plattformer og tjenester knyttet til servermiljø for nettsiden.

GDPR

De siste årene har GDPR blitt en viktig del av planleggingen når man skal lage ny nettside. Her ser vi sammen på hvilke data som må lagres, bør lagres og eventuelt data vi ikke trenger å lagre.

CMS

99% av alle nettsider vi lager i dag er koblet mot et CMS slik at innhold kan legges til, endres og fjernes fra et webgrensesnitt. Selv jobber våre utviklere med Craft CMS, et moderne og skalerbart system vi er svært fornøyd med. Hvis dere skulle ha behov for andre løsninger, gjør vi også samarbeid med andre tech-selskaper som tar seg av implementering av CMS og backend, og hvor vi fokuserer på UX, design, front-end og innhold.

Sporing (tracking)

Vi ser på hvilke behov det vil være rundt sporing av trafikk og kundereisen, samt hvilke «goals og funnels» som blir viktig å sette opp når vi lager nettsiden.

Drift

Her vil vi avklare spørsmål som handler om drift av nettsiden; ansvarsområder, frekvens på oppdateringer, reaksjoner ved nedetid og lignende.

Hva kreves av kunden i forprosjektet?

For at forprosjektet skal lykkes er vi avhengig av at kunden tar en aktiv rolle i prosjektet.

Workshop

Relevante personer og beslutningstakere hos kunden må delta i en workshop for å avdekke kundens mål, behov og andre viktige forutsetninger for utviklingen av ny nettside.

Kontaktperson gjennom hele forprosjektet

Målet med workshop er å innhente all informasjon som kreves for å ferdigstille forprosjektet. Men det er ikke alltid det er tilfellet, og vi må ha tilgang til en ressurs hos kunden for videre dialog.

Tilgang til eksisterende tjenester

For å utføre analysen vil vi trenge tilgang til de ulike tjenestene og verktøyene dere bruker i dag. Eksempler på dette kan være Google Analytics, Google Search Console og login til CMS.

Fremdrift og leveranse

Ingen prosesser eller nettsider er helt like og arbeidsmengden i et forprosjekt kan variere. Men et typisk forprosjekt kan deles inn i følgende fremdrift og leveranse:

Uke 1: Oppstart og workshop
Uke 2: Analyse
Uke 3: Informasjonsarkitektur og sidekart
Uke 4: Leveranse med fremdrift og kostnader for hovedprosjekt

Trenger dere forprosjekt?

Hvis dere er i prosess rundt ny nettside, og ønsker å høre mer om forprosjekt, ta kontakt med digitalansvarlig Eirik Fjellaksel på +47 932 83 071, eller send en e-post til eirik.fjellaksel@gmn.no.

Les også: Prosessen når vi lager nettsider.

{"title":"Trenger dere ny nettside?","description":"<p>Kanskje vi er akkurat den dere leter etter. Svar p\u00e5 noen enkle sp\u00f8rsm\u00e5l, s\u00e5 tar vi kontakt veldig snart.<\/p>","background":"#f2f2f2","darkText":true,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/1.json","alt":"1"},"form":[{"id":65236,"name":"Ny nettside","handle":"screen","sub":[{"id":65237,"name":"Hva heter dere?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Selskapsnavn","field":{"id":75660,"type":"textField","required":false,"placeholder":null,"validate":"none"},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/2.json","alt":"2"},"sub":[{"id":69647,"name":"Har dere nettside n\u00e5?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Har-nettside","field":{"id":75661,"type":"radios","required":false,"options":[{"col1":"Ja","col2":"Ja","label":"Ja","value":"Ja"},{"col1":"Nei","col2":"Nei","label":"Nei","value":"Nei"}]},"mapValues":true,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/3.json","alt":"3"},"sub":[{"id":75670,"name":"Hva er URL til nettsiden?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"URL","field":{"id":75671,"type":"textField","required":false,"placeholder":"URL","validate":"url"},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/3.json","alt":"3"},"sub":[{"id":75676,"name":"Hvem er m\u00e5lgruppen?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"M\u00e5lgruppe","field":{"id":75677,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/5.json","alt":"5"},"sub":[{"id":75678,"name":"N\u00e5r m\u00e5 den nye nettsiden v\u00e6re ferdig?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Tidsramme","field":{"id":75679,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/6.json","alt":"6"},"sub":[{"id":75680,"name":"Hva \u00f8nsker dere hjelp med?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Fagomr\u00e5der","field":{"id":75681,"type":"checkboxes","required":false,"options":[{"col1":"Digital strategi","col2":"Digital strategi","label":"Digital strategi","value":"Digital strategi"},{"col1":"UX (wireframes)","col2":"UX (wireframes)","label":"UX (wireframes)","value":"UX (wireframes)"},{"col1":"UI (design)","col2":"UI (design)","label":"UI (design)","value":"UI (design)"},{"col1":"Animasjoner","col2":"Animasjoner","label":"Animasjoner","value":"Animasjoner"},{"col1":"Utvikling","col2":"Utvikling","label":"Utvikling","value":"Utvikling"},{"col1":"Innholdsproduksjon","col2":"Innholdsproduksjon","label":"Innholdsproduksjon","value":"Innholdsproduksjon"},{"col1":"Sporing og analyse","col2":"Sporing og analyse","label":"Sporing og analyse","value":"Sporing og analyse"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/7.json","alt":"7"},"sub":[{"id":75756,"name":"Har du preferanser for design eller funksjonalitet for nettsiden?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Preferanser","field":{"id":75757,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/8.json","alt":"8"},"sub":[{"id":75758,"name":"Er det noen nettsider du synes er eksta inspirerende?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Inspirasjon","field":{"id":75759,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/9.json","alt":"9"},"sub":[{"id":75760,"name":"\u00d8nsker dere koblinger mot tredjepart?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"3part","field":{"id":75761,"type":"checkboxes","required":false,"options":[{"col1":"Webshop","col2":"Webshop","label":"Webshop","value":"Webshop"},{"col1":"Rekrutteringsplattform","col2":"Rekrutteringsplattform","label":"Rekrutteringsplattform","value":"Rekrutteringsplattform"},{"col1":"Nyhetsbrev","col2":"Nyhetsbrev","label":"Nyhetsbrev","value":"Nyhetsbrev"},{"col1":"Oslo B\u00f8rs","col2":"Oslo B\u00f8rs","label":"Oslo B\u00f8rs","value":"Oslo B\u00f8rs"},{"col1":"Andre","col2":"Andre","label":"Andre","value":"Andre"},{"col1":"Nei, ingen koblinger","col2":"Nei","label":"Nei, ingen koblinger","value":"Nei"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/10.json","alt":"10"},"sub":[{"id":75762,"name":"\u00d8nsker dere drift og supportavtale etter lansering?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Drift","field":{"id":75763,"type":"radios","required":false,"options":[{"col1":"Ja, \u00f8nsker tilbud p\u00e5 det","col2":"Ja","label":"Ja, \u00f8nsker tilbud p\u00e5 det","value":"Ja"},{"col1":"Nei","col2":"Nei","label":"Nei","value":"Nei"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/11.json","alt":"11"},"sub":null}]}]}]}]}]}]}]},{"id":75682,"name":"Fortell litt om dere. Hva gj\u00f8r dere?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Fortell","field":{"id":75683,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/4.json","alt":"4"},"sub":[{"id":75950,"name":"Hvem er m\u00e5lgruppen?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"M\u00e5lgruppe2","field":{"id":75951,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/5.json","alt":"5"},"sub":[{"id":75952,"name":"N\u00e5r m\u00e5 den nye nettsiden v\u00e6re ferdig?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Tidsramme2","field":{"id":75953,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/6.json","alt":"6"},"sub":[{"id":75954,"name":"Hva \u00f8nsker dere hjelp med?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Fagomr\u00e5der2","field":{"id":75955,"type":"checkboxes","required":false,"options":[{"col1":"Digital strategi","col2":"Digital strategi","label":"Digital strategi","value":"Digital strategi"},{"col1":"UX (wireframes)","col2":"UX (wireframes)","label":"UX (wireframes)","value":"UX (wireframes)"},{"col1":"UI (design)","col2":"UI (design)","label":"UI (design)","value":"UI (design)"},{"col1":"Animasjoner","col2":"Animasjoner","label":"Animasjoner","value":"Animasjoner"},{"col1":"Utvikling","col2":"Utvikling","label":"Utvikling","value":"Utvikling"},{"col1":"Innholdsproduksjon","col2":"Innholdsproduksjon","label":"Innholdsproduksjon","value":"Innholdsproduksjon"},{"col1":"Sporing og analyse","col2":"Sporing og analyse","label":"Sporing og analyse","value":"Sporing og analyse"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/7.json","alt":"7"},"sub":[{"id":75956,"name":"Har du preferanser for design eller funksjonalitet for nettsiden?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Preferanser2","field":{"id":75957,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/8.json","alt":"8"},"sub":[{"id":75958,"name":"Er det noen nettsider du synes er eksta inspirerende?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Inspirasjon2","field":{"id":75959,"type":"textArea","required":false,"placeholder":null},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/9.json","alt":"9"},"sub":[{"id":75960,"name":"\u00d8nsker dere koblinger mot tredjepart?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"3part2","field":{"id":75961,"type":"checkboxes","required":false,"options":[{"col1":"Webshop","col2":"Webshop","label":"Webshop","value":"Webshop"},{"col1":"Rekrutteringsplattform","col2":"Rekrutteringsplattform","label":"Rekrutteringsplattform","value":"Rekrutteringsplattform"},{"col1":"Nyhetsbrev","col2":"Nyhetsbrev","label":"Nyhetsbrev","value":"Nyhetsbrev"},{"col1":"Oslo B\u00f8rs","col2":"Oslo B\u00f8rs","label":"Oslo B\u00f8rs","value":"Oslo B\u00f8rs"},{"col1":"Andre","col2":"Andre","label":"Andre","value":"Andre"},{"col1":"Nei, ingen koblinger","col2":"Nei, ingen koblinger","label":"Nei, ingen koblinger","value":"Nei, ingen koblinger"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/10.json","alt":"10"},"sub":[{"id":75962,"name":"\u00d8nsker dere drift og supportavtale etter lansering?","description":null,"handle":"subScreen","unique":false,"identifier":"Drift2","field":{"id":75963,"type":"radios","required":false,"options":[{"col1":"Ja, \u00f8nsker tilbud p\u00e5 det","col2":"Ja","label":"Ja, \u00f8nsker tilbud p\u00e5 det","value":"Ja"},{"col1":"Nei","col2":"Nei","label":"Nei","value":"Nei"}]},"mapValues":false,"image":{"url":"https:\/\/dsnu2dcxtn37x.cloudfront.net\/assets\/projects\/Lottie\/11.json","alt":"11"},"sub":null}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}],"success":{"title":"Tusen takk!","message":"<p>Du h\u00f8rer fra oss veldig snart.<br \/><\/p>","link":null}}

Relaterte artikler