Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Etter mye synsing, tydde vi til Google for å få svarene på dette. Resultatet ble at vi lagde en visuell fremstilling på søketrender før og etter Corona-utbruddet her i Norge.

Hvordan står det til i din bransje, test selv her.
(Oppdatering 2.mars 2021: Google Trend API har blokkert oss og vi får dessverre ikke returnert ekte data fra Google)

Under kan du se skjermdumper på ord og fraser vi selv har testet på. Merk at høyeste punkt i Y-aksen er dagen med flest søk og de andre vises prosentvis i forhold til den.

Nyheter/Artikler