Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Etter mye synsing, tydde vi til Google for å få svarene på dette. Resultatet ble at vi lagde en visuell fremstilling på søketrender før og etter Corona-utbruddet her i Norge.

Hvordan står det til i din bransje, test selv her.

Under kan du se skjermdumper på ord og fraser vi selv har testet på. Merk at høyeste punkt i Y-aksen er dagen med flest søk og de andre vises prosentvis i forhold til den.

Nyheter/Artikler