Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Good Morning Naug er et reklame – og digitalbyrå i Oslo og hjelper kunder med merkevarebygging og synlighet. Les mer om oss og våre tjenester.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan vi jobber med søkemotoroptimalisering.

Steg 1: SEO-analyse

Det første vi gjør er å skaffe oss en overordnet oversikt over din tilstedeværelse i dag sett opp mot bransjen og konkurrenter. Da får vi en oversikt over:

 • hvor bra scorer ditt domene hos Google i dag
 • innkommende lenker
 • hvilke ord og fraser nettsiden din rangerer på i dag
 • søketrender og volum på søkeord og fraser knyttet til din bransje
 • long tail søkeord
 • styrker og svakheter med konkurrenter i din kategori
 • kompleksitet for å lykkes din bransje

Til dette arbeidet brukes det en rekke verktøy, men spesielt Semrush er et verdifullt verktøy for søkemotoroptimalisering. Den gir en fin oversikt, uten at vi trenger noen tilganger fra kunden.

Steg 2: Trafikkanalyse

I denne fasen trenger vi tilgang til analyseverkøy fra kunden, som oftest Google Analytics og Google Search Console. Da har vi tilgang til å studere innkommende trafikk til nettsiden og relasjoner knyttet mot Google. Dette gir oss en oversikt over:

 • innkommende lenker som gir verdi hos søkemotorer
 • forhold mellom direktetrafikk, referral, organisk, social, nyhetsbrev osv
 • hvilke sider er mest populære og kan utnyttes videre for økt trafikk
 • hvilke sider kan man fjerne
 • lastetid
 • fluktfrekvens
 • sidevisninger per besøk
 • søkeord som er brukt for å komme til nettsiden din

Steg 3: Teknisk analyse

En teknisk analyse kunne like gjerne kommet først som sist i listen her. Poenget er å se hvordan nettsiden er bygget opp og hvilke muligheter og begrensninger som ligger der. Det vi prøver å få oversikt over:

Vi trenger ikke tilgang til serveren for å gjennomføre denne delen. Vi bruker verktøy fra blant annet Moz, Whatsruns Google plugin og Google Lighthouse.

Steg 4: Innholdsanalyse

Til nå har vi fått en god oversikt over organisk søk og trafikk knyttet til nettstedet ditt og i siste fase dykker vi enda dypere for å lære om hvordan du jobber med innhold i dag. Dette gir oss blant annet oversikt over:

 • hvordan bruker du titler og overskrifter i forhold til “best practice”
 • navn og beskrivelse på bilder
 • bruk av video
 • internlenker
 • muligheter for power pages og pillar pages

Steg 5: Tiltaksplan for søkemotoroptimalisering

Basert på læring i fire første fasene, lager vi et forslag og budsjett på tiltaksplan. Noen er enkle og raske å implementere, mens andre igjen krever målrettet arbeid over lang tid.

Dette deles videre inn inn i:

 • hvilken effekt gir dette på kort sikt
 • og på lang sikt
 • hvor enkelt eller komplekst er dette
 • hvilke ressurser kreves

Ta kontakt hvis du ønsker hjelp med å øke med å øke organisk trafikk til din nettside.

Relaterte artikler