Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

– Hva er det dere først og fremst kan bidra med for Good Morning Naugs kunder?

– Historier. Det er viktig for folk, og det vil det alltid være. Vårt fortrinn er at vi kan forenkle ting. Vi har den gamle skolen med oss, det hjelper når vi tar fatt på nye oppgaver, sier Morten og Mattis.

De har jobbet med massekommunikasjon i 20 år: Med hele prosessen fra strategi til konseptutvikling, utrulling og oppfølging av produksjon i alle flater. For jobbene sine er de premiert for en rekke forskjellige oppdragsgivere i nasjonale konkurranser som Gullblyanten, Gullfisken, Visuelt, Guldbranson, Stella-prisen og Gullkorn. Internasjonalt har de hevdet seg i NMA New York, Sabre Awards, og International Content Marketing Award.

Blant jobbene de har blitt premiert for, er filmen «Destinasjon Bestemor» for Avinor i 2017.

Video thumbnail

Folk trenger å bli emosjonelt trigget

– Vi har bare fulgt utviklingen i de kanalene og plattformene som har kommet. Det er det som har forandret seg, håndverket forblir det samme, mener de.

Derfor er de heller ikke bekymret for at kunstig intelligens skal ta over oppgavene eller at et stadig mer skjerpet personvern, som blant annet følger med den nye iOS 14-oppdateringen, skal legge begrensninger for dem.

– Det er to skoler innenfor kommunikasjon. Den ene tar utgangspunkt i at mennesket er rasjonelt drevet, og den andre om at det er mer emosjonelt. Mange har i løpet av de siste årene flyttet mye av markedsføringen sin over til rent rasjonelle og programmatisk drevne kanaler. Det viste seg å være helt feilslått. Foruten en historie eller et konsept i bunn, har du bare en distribusjonskanal. Vi trenger også å bli emosjonelt trigget, mener Morten og Mattis.

Les om Den emosjonelle revolusjon i vår siste trendrapport

I team siden 2008

Morten er utdannet tekstforfatter fra Westerdals «for lenge siden», mens Mattis kom fra samme sted et par år etter det. Og siden har de jobbet i reklamebyråer. I 2008 tok Morten kontakt med Mattis og lurte på om de ikke skulle prøve å danne et team i Dinamo. Det viste seg å være perfekt match.

– Det å jobbe med ideer er noe litt personlig og skjørt. Vi fant fort en trygghet i hverandre som gjør at vi tør å si det første som faller oss inn, uten en drepende selvsensur. Jeg vet at Mattis vil meg godt og vice versa. Når jeg kommer med en idé, så prøver han å finne ut hva i den som er bra, og hvordan den kan løftes videre, forteller Morten.

– Og når det faglige sitter, kan vi spille på og bruke hverandres personligheter. Vi vet hvordan den andre vil reagere på det den ene sier. Vi kjenner hverandres kroppsspråk, og ser når vi kan dytte og når vi skal holde igjen, sier Mattis og legger til at dette spillet dem imellom også er noe kundene vil kunne oppleve.

Her er en av tre filmer de gjorde for dinutvei.no/NKVTS i forbindelse med lanseringen av nasjonal veiviser for ofre for vold i nære relasjoner.

Se alt i en større samfunnskontekst

Etter flere gode år Dinamo, gikk duoen til GK der de har vært de siste fem årene. Der har de blant annet jobbet med flere kunder fra det offentlige og NGO-er uten store budsjetter.

– Hva er det viktigste dere tar med dere derfra?

– Det er den tilnærmingen som handler om å plassere kunden eller merkevaren inn i en større samfunnskontekst, og ikke bare i ett konkret marked. Det gjelder uansett om du vil bli hørt, bli likt eller har noe å selge. Budskapet må ha en eller annen relevans i samfunnet, også utenfor ditt definerte marked.

Se klipp fra alkovett-kampanjen for Av-og-til som de lagde som en miniserie over et år.

Video thumbnail

Smidigere prosesser hos GMN

– Og så må vi jo spørre: Hvorfor gikk dere på agnet og kom til oss?

– Det var tiltalende å komme til et litt mindre sted med kortere avstander og kanskje litt smidigere prosesser. Dessuten kjenner vi mange i GMN fra før av, og visste at det er et sted med dyktige, men ujålete folk uten nykker. Ingen tar større plass enn andre, og dermed får hele byrået plass i samme vindu på Mac’en. Det liker vi!

Nyheter/Artikler