Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Bøker om markedsføring, digitalisering og ledelse

Jeg ble overrasket selv over hvor mange av årets bøker som handler om digitalisering. Totalt strekker det seg helt fra endring av maktstrukturer til emosjonell styrketrening. Bøkene kommer ikke i prioritert rekkefølge – det var vanskelig nok å kun skulle plukke ut ti! Håper du finner noen du kunne tenke deg å lese.

Boktips 1: Marketing Rebellion

Fra 2019, skrevet av Mark Schaeffer.

Mark Schaeffer står først i køen når det gjelder å utfordre markedsførere i dag. Boken retter seg mot markedsførerer i større selskap, men er aktuell for alle som har tenkt til å jobbe innenfor markedsføring fremover og som derfor trenger å forstå hvordan vår rolle endres.

Kort oppsummert sier Schaeffer “The brand is no longer in control, consumers are in control and in the end the most human company wins”. Stilen hans er konsis, til tider morsom og alltid innsiktsfull. Denne bør du lese!

Bestill på Amazon.

Cathrine Moksnes, byråleder og senior rådgiver i Good Morning Naug.

Boktips 2: Think Like Amazon: 50 1/2 Ideas to Become a Digital Leader

Fra 2019, skrevet av John Rossman.

Rossman gir et konkret og bra rammeverk for hvordan lede i dagens digitale tidsalder. Enten du jobber i et stort eller et lite selskap vil du etter å ha lest boken være bedre rustet til å lykkes i den digitale æra.

Den tidligere Amazonsjefen, som lanserte og skalerte Amazon Marketplace, har siden han forlot Amazon blitt spurt utallige ganger om hva som er "hemmeligheten" bak Amazons historiske suksess. I denne trinn-for-trinn-guiden gir han 50 ½ svar hentet fra sin erfaring og viser oss hvordan vi skal tenke som Amazon. Du bør lese boken, for hvis du vil konkurrere og vinne i den digitale epoken, må du tenke som Amazon.

Bestill på Amazon.

Boktips 3: The infinite game

Fra 2019, skrevet av Simon Sinek.

Sineks grunnleggende tankesett om at langsiktige valg er sterkere enn kortsiktige for den generelle helsen til et selskap. I den nyeste boken, som nesten akkurat har kommet ut, utvider han teorien ved å bruke spillteori.

Her deler han næringslivsledere inn i to tankesett: Endelig og uendelig, det vil si fokusert på kortsiktig overskudd og vekst kontra fokusert på selskapets langsiktige helse. Han mener selskaper bør ha et bredt ambisjonsnivå som betyr noe for menneskeheten, og at dette bør veilede dem i stedet for bare å fokusere på overskudd og markedsandeler.

Sineks råd for å lykkes er å fokusere på mennesker over prosesser, og å velge den langsiktige strategien. Han understøtter dette med case fra blant annet Walmart, Microsoft under Ballmer, Disney, RiM (Blackberry), og Facebook. Selv om du ikke er enig i Sineks tankesett bør du lese boken da tankene hans ofte er referert til og diskutert.

Bestill på Amazon.

Boktips 4: Platform Revolution - How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you

Fra 2017, skrevet av Geoffrey G.Parker, Marshall W. Van Alstyne & Sangeet Paul Choudary.

Uber, AirBnB, Amazon, Apple og PayPal var alle disruptive i sitt marked når de lanserte. I dag er de alle en suksess. Hva er hemmeligheten til deres suksess? Boken gir på en kompakt og veldig konkret måte en god konseptuell innsikt i hva plattformøkonomi er, hvordan det fungerer og hvilken påvirkning det har på økonomi og forretningsutvikling.

Jeg fikk ny kunnskap og masse bra tips. Vi har også skrevet om hvorfor det lønner seg å dele i Trendrapporten vår for 2019 hvis du ikke prioriterer denne på ønskelisten.

Bestill på Amazon.

Boktips 5: Tools and Weapons - the promise and the peril of the digital age

Fra 2019, skrevet av Brad Smith & Carol Ann Browne.

En fargerik bok fra Microsofts president og en av teknologibransjens klokeste hoder. Smith inviterer oss inn i et av verdens største og kraftigste teknologiselskaper i en tid hvor vi står overfor store spørsmål og utfordringer som vi tidligere ikke har berørt. Smith tar oss bak kulissene på noen av de største historiene som har rammet teknologiindustrien det siste tiåret. Fra Edward Snowdens NSA-lekkasje til fjorårets NHS WannaCry angrep.

Boken er viktig lesning for å forstå hva som skjer i verden rundt oss. Den digitale utviklingen handler ikke kun om teknologien i seg selv, men om personvern, nettkriminalitet, nettkrig, sosiale medier, de moralske forholdene i AI, og utfordringer for demokrati og samfunn. Hvert verktøy kan være et våpen i feil personers hender og selskap må ta innover seg dette ansvaret. Det er enorme konsekvenser å tenke gjennom, og Smith gir et klokt og spennende bidrag inn i debatten med denne boken.

Bestill på Amazon.

Boktips 6: 21 Lessons for the 21st Century

Fra 2018, skrevet av Yuval Noah Harari.

Dette er den tredje boken i en trilogi, og du har kanskje allerede lest den forrige boken, Sapiens? I denne boken skjærer Harari et snitt gjennom verden slik den oppleves akkurat nå. Bildet han beskriver er ikke særlig oppløftende, men det er realistisk og godt beskrevet basert på forskning og gode analyser. Det er særlig tre overhengende farer han snakker om i boken; en ny verdenskrig, nye oppdagelser innen genteknologi og informasjonsteknologi og et sammenbrudd i biosfæren, altså miljøet.

Hvordan skal vi klare å bevare vårt kollektive og individuelle fokus i en verden med konstant og forvirrende forandring? Hvordan kan vi beskytte oss mot atomkrig, økologisk omveltning og teknologisk oppløsning? Hva kan vi gjøre med epidemien av fake news eller trussel om terrorisme? Hva skal vi lære barna våre?

Gjennom boken tegner Harari et fascinerende bilde på dagens store spørsmål. Anbefaler den som papirbok da det er mye fin fakta og referanser som man vil understreke, men den finnes også som lydbok.

Bestill på Amazon.

Boktips 7: Den emosjonelle revolusjonen

Fra 2018, skrevet av Kathrine Aspaas.

I en verden hvor teknologien stadig overtar flere arbeidsoppgaver, er det avgjørende at vi bruker det genuint menneskelige. Kathrine viser oss at det er kreativiteten og følsomheten som skiller oss fra maskinene, og det er det som vil hjelpe oss gjennom stadig endringer og utfordringer. Kathrine er siviløkonom og har en master i internasjonal politikk fra New York. I Norge er hun kjent som mangeårig journalist i Aftenposten og som en populær foredragsholder.

Du bør lese boken på grunn av de gode samfunnsanalysene og verktøyene du vil få, slik at du er bedre rustet til å møte de endringene som skjer i samfunnet. Forresten, så har vi intervjuet Kathrine i Trendrapporten vår, les mer her.

Bestill på Ark.

Boktips 8: Yoga for Leaders - how to manage the future of rapid change

Fra 2017, skrevet av Steffan Hyttfors.

Dette er ikke en bok om trening! Steffan er en futurist man bør følge for hans kunnskapsrike og spennende syn på en verden i endring, for han har interessante betraktninger om hvordan man kan håndtere disse endringene. Han trekker paralleller til yogaens filosofi rundt tankestyring for å hjelpe ledere å adressere en verden som aldri har utviklet seg raskere. I boken tar han for seg temaer som økonomi, makrofaktorer i samfunnet, utdanning og digitalisering for å nevne noen.

I tillegg til å lese boken bør du sjekke ut Steffans nettside her og se noen fine filmer på YouTube her.

Bestill på Amazon.

Boktips 9: New Power, How it`s changing the 21st century – and why you need to know

Fra 2018, skrevet av Henry Timms & Jeremy Heimans.

Timms og Heimans sin bok om det maktskifte vi opplever i samfunnet i dag ser jeg som en av de viktigste bøkene å lese for de som jobber med kommunikasjon og forretningsutvikling. For det meste av menneskets historie har reglene for makt og maktstruktur vært ganske tydelige. Det er det ikke lenger.

Noe har forandret seg og det påvirker oss alle. I vår «hyperconnected» verden spres ideer og bevegelser med forbløffende kraft og fart. I New Power konfronterer Heimans og Timms den nye maktstrukturen og viser hvordan den nye maktstrukturen er nøkkelen til å forstå hvor vi er og hvordan vi er kommet hit ved å vise gode eksempler fra næringsliv, politikk, kultur og samfunn. Boken er også krydret med fra blant annet LEGO og TED.

Du bør lese boken slik at du vet hvordan du skal forholde deg til nye strømninger. Den nye maktstrukturen kan ikke styres – du må heller lære deg hvordan du kan kanalisere og følge strømmen av historier og makt. Det store tillits- og maktskifte kan du også lese om i vår Trendrapport for 2019.

Bestill på Amazon.

Boktips 10: This Is Marketing: You Can't Be Seen Until You Learn to See

Fra 2018, skrevet av Seth Godin.

Seth sin 19. bok kom ut på tampen av 2018, og rakk akkurat å være med på fjorårets bokliste, og siden marketing er i konstant endring, så er denne like aktuell.

Dersom du ikke allerede har lest den bør den stå på årets ønskeliste. Seth tar pulsen på de endringene som skjer innen markedsføring i dag, hvordan det påvirker forbrukerne og hvordan vi som markedsførere må tenke for å være relevante og lykkes. Boken er kompakt og godt skrevet med mange gode case og referanser. En must-read for alle markedsavdelinger!

Bestill på Amazon.

Nyheter/Artikler