Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Markedsførere må ikke bruke forbrukere til å løse selskapets problemer, men bruke markedsføring for å løse forbrukernes problemer. Konsistente og vedvarende troverdige historier tilpasset et publikum jevnlig over en tid, vil tjene oppmerksomhet, tillit og handling.

Som vi var inne på i Metodikk-kapittelet, handler det å være trendkurator om å være litt ekstra nysgjerrig på verden rundt seg. Hvis man videre forsøker å systematisere informasjonen og se den i sammenheng, så har man kommet enda et skritt lenger. De fleste av oss er kanskje trendkuratorer i litt mindre skala hver eneste dag.

Hold deg oppdatert

Det publiseres over en million bøker hvert år. Det er som en tsunami av valg. Vi skal ikke late som vi har full oversikt. Hver måned dukker det opp referanser til bøker og artikler, Instagram-kontoer og seminarer. Vi pleier å sjekke ut flere av disse, men det er umulig å få med seg alt. I løpet av et år betyr det at vi leser en del bøker og artikler, og vi besøker ulike foraer for å holde oss oppdatert. Noen bøker og artikler er en skikkelig skuffelse, mens andre tar oss med storm og kan følge oss i flere år. I listen under artikkelen har vi samlet noen av de bøkene som har gitt oss noe og som vi til stadighet vender tilbake til. Noen er fra i år mens andre er noen år gamle, men likevel aktuelle.

Det krever vilje

Trend, som vitenskap, måler ikke alltid fenomener som passer pent inn i et regneark. Å oppdage trender krever en vilje til å kombinere nysgjerrighet med observasjon og legge til innsikt for å lage verdifulle ideer som man deretter kan sikre er gyldige. Vi heier på alle dem som observerer, kartlegger og finner de nye tingene som påvirker oss som individer og samfunn. 1. Stoknes, P. E. & Rockström, J. (2018) “Redefining Green Growth within planetary boundaries”. Energy Research & Social Science, Vol 44, October 2018, pages 41-49.
 2. Mayer, et al. (2018) Measuring Progress towards a Circular Economy: A monitoring framework or economy-wide material loop closing in the EU28. Journal of Industrial Ecology. Vol 23, Issue 1, pages 62-76.
 3. Miljøverndirektoratet. FN-sambandet.
 4. Raworth, K. (2017). Doughnut Economics. Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist.
 5. Kane, G. (2011). The Green Executive. Corporate leadership in a low carbon economy.
 6. Bhargava, R. (2019) Non obvious 2019 - how to predict trends and win the future.
 7. Godin, S. (2018) This is Marketing - you can´t be seen until you learn to see.
 8. Hyttfors, S. (2017) Yoga for Leaders.
 9. Sinek, S.,Mead, D. og Docker, P. (2017) Find your why.
 10. Rossman, J. (2019) Think like Amazon.
 11. Rosling, H., Rosling, O. og Rosling, A. (2018) Factfulness.
 12. Jiwa, B. (2014) Difference.
 13. Botsman, R.(2017) Who can you trust - how technology brought us together and why it might drive us apart.
 14. Harari, Y.N. (2019) 21 tanker for det 21.århundre.
 15. Timms, H. & Heimans, J. (2018) New Power.
 16. Thompson, D. (2018) Hit Makers - How to succeed in an Age of Distraction.
 17. Ferguson, J. (2019) Mind Hacking.
 18. Jiwa, B. (2014) Marketing - a love story.
 19. Jiwa, B. (2017) Hunch - turn your everyday insight into the next big thing.
 20. Heath, C.og Heath, D. (2017) Made to stick.
 21. Bhargava, R. (2015) Non obvious - how to think different, curate ideas and predict the future.
 22. Ito, J.og Howe, J. (2016) Whiplash - how to survive our faster future.
 23. Gallo, C. (2016) The storytellers secret.
 24. Storr, W. (2019) The science of storytelling.
 25. Bhargava, R. (2018) Non obvious 2018 - how to predict trends and win the future.
 26. What to think about machines that think (2015), John Brockman har samlet tankene til dagens ledende tenkere innen maskinlæring.
 27. David, S.(2016) Emotional Agility.
 28. Standing, G.(2016) The Precariat - the new dangerous class.
 29. Grant, A.(2016) Originals - how non-conformists change the world.
 30. Rifkin, J.(2016) The zero marginal cost society - the internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism.
 31. Brooks, D. (2012) The social animal.
 32. Heath, C. og Heath, D. (2017) The power of moments.
 33. Clark, D. (2016) Alibaba - the house that Jack Ma built.
 34. Galloway, S. (2017) The four - the hidden dna of amazon, apple, facebook and google.
 35. Ellis, S. (2017) Hacking Growth.
 36. Yoon, E. (2017) Super consumer.
 37. www.edelman.com.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om Trendrapporten, eller hva vi kan gjøre for din merkevare, er det bare å ta kontakt med Cathrine Moksnes på + 47 488 96 670 eller cathrine.moksnes@gmn.no.

Relaterte artikler