Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Hva er en plattform og plattformøkonomi?

En plattform skaper en arena der brukere kan veksle varer, tjenester, kunnskap eller andre ting av verdi. Plattformen produserer ingen tjenester i seg selv, men er kun en fasilitator.

Rask skalering er nøkkelen

Siden disse plattformene eksisterer i digitale flater kan produsentene ta beslutninger på bakgrunn av et enormt datagrunnlag. Rask skalering er også noe som skiller plattformselskapene fra tradisjonelle bedrifter med fysiske varer — de har minimale kostnader tilknyttet vareproduksjon og kan lett skaleres opp etterhvert som kundemassen blir større.

Plattformøkonomien

For at en plattform skal fungere trenger den en bruker, vare, valuta, et filter og nok informasjon til å ta en beslutning.

AirBnB, Nabobil eller Finn.no er typiske eksempler på slike plattformer, men også Facebook, YouTube og andre sosiale nettverk går under det vi kaller for plattformøkonomien.

AirBnBs valuta er penger og varen er å skape et kontaktpunkt mellom boligeier og potensiell leier. YouTube har film som vare og visninger samt likerklikk som valuta.

På Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter er det tredjeparter, altså annonsører, som er en vesentlig del av forretningsmodellen. Brukerne betaler ikke for å bruke tjenestene, men de blir eksponert for annonser som ulike merkevarer betaler for å vise.

Markedsførerne er et suksesskriterie for plattformene

Ifølge boken Platform Revolution er de mest suksessfulle plattformene de som kun tar betalt av brukerne som gjennomfører en suksessfull transaksjon. Det å skulle ta betaling fra hver eneste bruker kan risikere å frastøte seg nye brukere og potensielle kunder.

Bankappen Vipps er et eksempel på hvordan firmaer som bruker tjenesten betaler, mens privatbrukere kun betaler hvis de skal vippse mer enn kr 5 000,-.

På grunn av disse nye medieflatene gir plattformøkonomien deg som markedsfører mulighet til å eksponeres for flere mennesker enn noen gang, samtidig som det er kostnadseffektivt. Likevel er det viktig å tenke over at innholdet bør være tilpasset plattformen den er på.

Brukeropplevelsen er produktet

For plattformene er brukeropplevelsen en viktig del av hele produktet. Hvis annonsene blir sett på som irrelevante og forstyrrende vil brukerne flykte fra plattformene. Det er nettopp derfor plattformene arbeider mye med tillit, verdi og forventninger.

Annonserer du på Facebook, vil de gjøre det dyrt å dele annonser som oppleves forstyrrende, mens det er billig hvis brukerne gir mye engasjement og klikk på annonsene. At brukerne benytter seg av plattformens valuta som likes og deling gir enda billigere annonsering.

Les hvordan vi jobber med Facebook Relevance Score for å få større spredning og billigere annonser på Facebook.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om Trendrapporten, eller hva vi kan gjøre for din merkevare, er det bare å ta kontakt med Cathrine Moksnes på + 47 488 96 670 eller cathrine.moksnes@gmn.no.

Relaterte artikler