Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Markedspakker til fastpris

Vi i Good Morning Naug jobber med å utvikle destinasjoner og ønsker å fortelle historiene som gjør hver destinasjon, hotell eller aktivitet unik.

Markedsføring av destinasjon handler om å tilby smakebiter av opplevelser som gjør reisemålene fristende nok til at man selv ønsker å oppleve dem. Vi vet at mange aktører setter pris på forutsigbarhet. Derfor har vi laget tre ulike markedspakker med fastpris, slik at man vet hva man får og hva det vil koste.

Liten markedspakke

30 min samtale med Facebook-ekspert

3 stk Facebook-annonser

Målrettet annonsering mot ca. 100 000 personer

A/B testing for optimalisering

Sluttrapport

Pris kr 20 000,- eks mva

Medium markedspakke

60 min samtale med Facebook-ekspert og reiselivsjournalist

3 stk Facebook-annonser

1 artikkel (inntil 450 ord)

Facebook Instant Experience annonse

Målrettet annonsering mot ca. 100 000 personer

A/B testing for optimalisering

Sluttrapport

Pris kr 45 000,- eks mva

Stor markedspakke

60 min samtale med Facebook-ekspert og reiselivsjournalist

6 stk Facebook-annonser

2 artikler (inntil 450 ord per stk)

2 stk. Facebook Instant Experience annonser

Målrettet annonsering mot ca. 100 000 personer

A/B testing for optimalisering

Sluttrapport

Pris kr 60 000,- eks mva

Send forespørsel

Prosessen på 6 steg

Steg 1
Når vi mottar en bestilling fra deg, ringer vi deg opp for en oppstartssamtale på Google Hangout. Lenken får du via en e-post. I den samtalen blir vi kjent med din destinasjon og hvilke mennesker du ønsker å nå. Vi snakker også om hvilke bilder eller filmer du allerede har, og eventuelle bilder vi kan bruke fra tjenester som Getty og Shutterstock. Hvis du har bestilt medium eller stor pakke, vil vi også snakke oss gjennom hvilke historier vi kan fortelle, samt hvordan vi kan dele dette opp mot forskjellig type målgruppe.

Steg 2
Du må sende oss bilder og filmer vi er blitt enige om, samt tilganger vi trenger til din Facebook-side.

Steg 3
Vi lager annonser og eventuelle artikler, og sender deg for godkjenning. I tilbudet har vi én gratis korrektur per annonse og artikkel.

Steg 4

Så fort faktura er betalt fra din side, publiserer vi innholdet.

Steg 5

Når annonseringen er i gang, følger vi med på tallene og gjør justeringer etter behov. Det kan f.eks. være at vi slår av en annonse hvis vi ser at den ikke fungerer, og heller flytter annonsepenger over til den eller de som fungerer best.

Steg 6

Når annonseringsperioden er over, sender vi deg en rapport slik at du får alle tall på hvor mange mennesker som har sett annonsene og klikket på dem.

Artikler om destinasjonsmarkedsføring

Her legger vi fortløpende ut artikler som er relevante for markedsføring innen reiseliv.

Møt våre destinasjonseksperter

Våre eksperter har lang erfaring med destinasjonsmarkedsføring, og vil gjøre din destinasjon til det neste populære reisemålet. Ved å effektivisere denne prosessen, gjør vi det også mulig for mindre aktører å benytte seg av reiselivsjournalister, destinasjonsrådgivere og performancespesialister.

Nyheter/Artikler