Oslo, Norway
59° / 60° N
Follow us

Hva er Consumer Stories?

En rapport fra Opinion som tar for seg Megatrender, forbrukerhistorier og trender i det norske markedet. Basert på både kvalitative og kvantitative studier. Oppdateres årlig og lanseres i ny utgave hvert år i januar/februar i forbindelse med et halvdagsseminar. Rapporten inneholder tre hovedeler

 1. De 10 viktigste nye trendene
 2. Metatrender
 3. Forbrukerhistorier, derav navnet Consumer Stories

De 10 viktigste nye trendene

Opinion med Ole Petter Nyhaug i spissen har plukket ut det de ser som nye trender av året. Flere er hva vi ville kalt minitrender.

Ting som skjer i markedet nå og som vi ikke er sikker på vil vare i flere år. Ofte er det symptomer på megatrender. En av dem er Digital metthet som en motreaksjon mot digitaliseringen av livene våre.

7 av 10 sier vi har mistet noe på veien i det digitale samfunnet. Nytt i det siste er at også de unge, og spesielt gutta, uttrykker et ønske om å logge av og å være mer sosiale.

En annen trend er Livsdoping. Livet, humøret, kjærligheten, energien og kreativiteten skal helst være på topp hele tiden. Vi føler vi ikke lenger trenger å akseptere livets nedturer eller aldring. Flere er nå åpne for medisinsk, kjemisk og teknologisk hjelp. Samtidig opplever vi en økende nysgjerrighet og akseptert bruk av lykkepiller, hormontilskudd, psykedelia, cannabis for deres forebyggende effekt.

Metatrender (8-15 år)

 • Bevissthet; folk reflekterer over lang flere valg i dag enn før.
 • Tillit; dette er en av de viktigste makrotrendene slik vi i Good Morning Naug vurderer det. Du kan lese mer om det i vår trendrapport Det store tillits- og maktskiftet.
 • Forenkling; Stikkord er sømløshet, forenkling og automatisering. Vi har blant annet skrevet om Orden i kaosets tid i vår trendrapport som er en effekt av denne trenden.
 • Optimalisering; Prestasjon og effektivitet settes høyt og idealet er ofte å få mest mulig ut av minst mulig.
 • Opplevelse; Folk vil bli inspirert og emosjonelt og sanselig inspirert.
 • Empowerment; Det feier en bevegelse over verden som handler om selvstendighet, eierskap og myndiggjøring av individer mot makt, myndigheter og kommersielle aktører.

Forbrukerhistorier med middels varighet (3-7 år)

Rapporten har også i år identifisert 7 forbrukerhistorier som beskriver folks forventninger til merkevarer og virksomheter. Det er blant annet snakk om den inderlige forbruker, den smarte forbruker og den fellesskapende forbruker. Her synes vi det var spennende å høre snakk om den, Autonome forbruker, og de stadig økende motsetningene vi opplever i Norge mellom “eliter” og “folk flest” og “by” og “land”.

Selv om vi aldri har hatt det bedre i Norge er vi et bekymret folk. Dette er det vi bekymrer oss mest for:

 • ulykke skal ramme meg/mine (27%)
 • fysiske helseproblemer (23%)
 • barnas trygghet/trivsel (21%)
 • krig og uro i verden (20%)
 • miste jobb, inntekt, bolig (19%)
 • effekt av klimaendringer (18%)
 • økonomiske problemer (16%)
 • stress, utbrenthet (16%)
 • svekket velferdsstat (15%)
 • økonomiske nedgangstider (13%)

Det viser seg også at kun 1 av 3 stoler på vitenskap. For oss som er opptatt av innsikt så synes vi at det er en skremmende trend.

— Cathrine Moksnes

Verdt pengene?

Halvdagsseminaret koster kr 750,- og mange benytter seg av denne muligheten til å bli oppdatert. Rapporten koster kr 6 500 ,- (kr 300 ,- ekstra for hver papirutgave) og gir mye fin fakta om norske forbrukere. Dette er en rimelig måte å skaffe seg fakta på, så anbefaler absolutt å kjøpe rapporten.

Når det gjelder megatrendene savner vi noen trender og også et større makroperspektiv. Så for å supplementere så anbefaler vi i danske Pej Trend Institute og bøkene til Rohit Bhargava om Non Obvious trends.

Relaterte artikler